Att tänka på

Här hittar du exempel på frågor som du kan ställa dig själv för att enkelt få en uppfattning om vart ni som organisation befinner er när det kommer till frågor in HRM (Human Resource Management). Vilka frågor som är viktigast att fokusera på beror såklart på din verksamhets utformning och storlek.

Checklista att utgå ifrån:

Vår verksamhetsplan – har vi med HRM?  
Policies och riktlinjer– har vi de policys som krävs enligt lagar och avtal på plats?  
Arbetsmiljö – hur jobbar vi systematisk med arbetsmiljöarbete? Och vad innebär det, vad är vårt ansvar ?  
Arbetskultur och medarbetarskap – jobbar vi med vår företagskultur och medarbetarskap på något sätt? Till exempel genom feedback? Vad gör vi om någon medarbetare missköter sig? Har vi någon gemensam uppförandekod? 
Fackliga frågor –  vilka frågor behöver vi förhandla? Vad innebär facklig samverkan?  
Kompetensutveckling – har vi rutiner för kompetensutveckling? Genomför vi utvecklingssamtal?  
Ledarskap – jobbar vi med ledarskapsutveckling? 
Lön och Förmåner – har vi en tydlig lönepolicy? Behöver vi göra en lönekartläggning?  
Personahandbok – har våra medarbetare tillgång till den information de behöver?
Tillbud och Krishantering – hur gör vi om det sker olycksfall/ tillbud eller dyker upp en kris – har vi en krisplan på plats? 

 

Kontakta gärna din rådgivare för mer råd och stöd.