Anställning upphör pga sjukdom eller dödsfall OLD

Arbetsgivare som vill att en anställd ska lämna sin anställning då han eller hon får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad ska lämna skriftligt besked om detta till den anställde. Beskedet ska lämnas så fort arbetsgivaren får reda på beslutet om sjukersättning tills vidare. Anställningen upphör då den anställde fått beskedet från arbetsgivaren.

Den anställde har rätt att överklaga beslutet om hel sjukersättning. I sådana fall bör ni kontakta er rådgivare.