Dödsfall

Ifall en anställd avlider behöver ni som arbetsgivare vidta vissa åtgärder

Om en anställd avlider ska arbetsgivaren vidta följande åtgärder:

  • Ta kontakt med de efterlevande.
  • Intjänad lön och semesterersättning ska betalas ut till dödsboet.
  • Om den anställde var grupplivförsäkrad (TGL) ska dödsfallet anmälas till Fora (arbetare) eller till Collectum (tjänstemän). 

Om den anställde avlidit till följd av arbetsskada ska detta omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket.

Anmälan ska också göras till Försäkringskassan och AFA försäkring.