Allmän visstidsanställning

Arbetsgivaren kan ingå tidsbegränsade anställningsavtal för varje individ, utan att ange orsak, upp till maximalt två år under en fem års period. Passeras tvåårsgränsen blir individen automatiskt tillsvidare anställd.

Allmän visstidsanställning används även vid anställning av skolungdomar och studerande när de har ferier eller annars gör uppehåll i studierna.

Kompletterande regel från 1 maj 2016

Den 1 maj 2016 trädde en ny omvandlingsregel i kraft, som gäller utöver femårsregeln. Den innebär att omvandling till tillsvidareanställning sker när arbetstagaren har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott än sex månader.

Den nya regeln gäller för anställningsavtal som träffas från och med den 1 maj 2016. Anställningar som pågått i följd dessförinnan ska dock inräknas i perioden.