Anställda från utlandet

Speciella regler gäller för anställning av personer från utlandet eller om era anställda ska arbeta utanför Sverige.

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha arbetstillstånd. EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för forskare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är komplicerade. 

Särskilda regler för vissa länder

Sverige har avtal med en del länder som innebär att det kan finnas särskilda typer av tillstånd om den tänkta medarbetaren är medborgare i ett visst land.

Migrationsverket om arbetstillstånd för vissa yrken och medborgare i en del länder >>

Högre krav inom vissa branscher

Inom en del branscher ställs det högre krav på dig som arbetsgivare. För vissa branscher har utredningskraven skärpts för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Du som arbetsgivare ska bland annat kunna visa att det finns förutsättningar för att betala ut lön till arbetstagaren.

Mer om högre krav för vissa branscher >>

Migrationsverket om vad du behöver göra för att den du vill anställa ska få, eller förlänga sitt arbetstillstånd >>

Brott mot utlänningslagen

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juridiska personer dömas att betala en sanktionsavgift. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Stationering utomlands

För en arbetstagare som stationeras utomlands längre än en månad ska du före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du ska även lämna skriftlig information om:

  • anställningstiden utomlands
  • i vilken valuta som lönen betalas
  • eventuella kontantersättningar eller naturaförmåner
  • eventuella villkor för hemresa
  • eventuella villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.