Provanställning

Det är tillåtet att träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning för högst sex månader.

Provanställningen kan avbrytas när som helst under prövotiden. Alla skäl är giltiga så länge de inte är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Det är viktigt att komma ihåg att provanställning endast tillåts när syftet är att pröva arbetstagaren i det nya arbetet. Om det inte finns ett sådant behov, till exempel om arbetstagaren nyligen haft liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, är provanställning inte tillåten.

Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte lämnar besked om att anställningen ska upphöra senast vid prövotidens utgång.

Beträffande övriga regler när arbetsgivaren vill avbryta en provanställning se vidare "En anställning upphör".

 Tänk på:

 Kontrollera alltid vad som står i ert kollektivavtal!