Vikariat

Vikariatsanställning är en tidsbegränsad anställning. Förutsättningen är dock att den knyts till en viss eller vissa befattningshavares ledighet. En del kollektivavtal tillåter även vikariatsanställning under den tid rekrytering pågår.

Vi råder dig att alltid knyta vikariatet till en namngiven arbetstagares ledighet och samtidigt ange ett slutdatum för vikariatet: "...under NN:s frånvaro, dock längst till och med ..."

Det finns en spärr mot för långa vikariatsanställningar. När samma arbetstagare uppnår mer än två års vikariatsanställning, inom de senaste fem åren, hos en och samma arbetsgivare övergår vikariatsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.