Arbetsmiljö OLD

Mår personalen bra, går verksamheten bra. Det vinner alla på.

Arbetsmiljön handlar förstås om arbetsställningarna, de praktiska anpassningarna och om arbetstider. Men det handlar också om bedömning av risker och sociala aspekter på verksamheten.  Mår personalen bra, går verksamheten bra. Det vinner alla på.

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgör grunden i arbetsmiljölagstiftningen och reglerar hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas.

Arbeta aktivt med arbetsmiljön

Du som arbetsgivare är skyldig att se till att dina anställda har en god arbetsmiljö och att de inte skadar sig eller blir sjuka på sitt arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper arbetsgivaren att arbeta aktivt med arbetsmiljön.

Målet med arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen är att förebygga. Arbetstagare ska inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. I arbetsmiljöarbetet ska även en god arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och att arbetsmiljölagstiftningen följs. Arbetsmiljölagen gäller för alla arbetstagare. Även för den som genomgår utbildning, för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, och några fler. Barn i förskolan och elever på fritidshem omfattas inte.

Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkt är att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändra eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Samverkan

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla och samverkan behövs för att nå goda resultat i allt arbetsmiljöarbete. Allas deltagande är viktigt för att upptäcka risker och för att få fram bra åtgärder. En klar fördel är att samtliga arbetstagare ges möjlighet att regelbundet diskutera sin gemensamma arbetsmiljö. Ni bestämmer själva på vilket sätt samverkan ska ske i er verksamhet mellan er, arbetstagare och skyddsombud (arbetsmiljöombud).

Gör arbetet tillsammans!

Relaterad information