Brandskydd

Öka förutsättningarna om något oönskat inträffar

Ägaren eller innehavaren av en byggnad har ett långt gående ansvar för hälsa och säkerhet för personalen som arbetar i byggnaden. Avbrott i verksamheten, till exempel orsakat av en brand, medför alltid stora problem. Det kan också medföra kostnader, exempelvis vid förlust av utrustning eller personliga tillhörigheter.

Ett bra brandskydd fordrar en aktiv förebyggande insats. En handlingsplan ska utarbetas och genomföras.

Bra att komma ihåg:

Personalen bör få kontinuerlig information och utbildning, bland annat i förmågan att: 

  • identifiera möjliga brandrisker
  • känna till utrymningsvägar
  • kunna larma räddningstjänst
  • förhindra brandspridning
  • kunna handha släckutrustning

Förebygg att något oönskat inträffar och öka förutsättningarna genom att ta med frågor om brandskydd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.