Expertresurs och företagshälsovård

Ta hjälp av någon som kan när egna kunskaper inte räcker till.

Behöver ni hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet eller i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering? Eller behöver ni hjälp med att bedöma riskerna för vissa arbetsuppgifter? Till exempel ergonomiska bedömningar, arbetsbelastning, stöd vid någon form av kris, utbildning av personal för första hjälpen, hjärt- och lungräddning, lyft- och förflyttningsteknik med mera. Experthjälp kan även anlitas vid olika typer av mätningar, såsom inomhusluftens kvalitet och buller.

Om behov finns att anlita expertresurs utifrån är det en fördel om ni utgår från de behov verksamheten har och i vilka frågor eller inom vilka områden hjälp behövs. Det är inte obligatoriskt att vara ansluten till en företagshälsovård.

Relaterad information