Personuppgiftspolicy för anställda OLD

Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för de anställdas personuppgifter.

För att kunna administrera anställningsförhållandet måste arbetsgivaren samla in och behandla personuppgifter om de anställda. För att lösa den informationsskyldighet som arbetsgivaren har enligt GDPR bör arbetsgivaren anta en personuppgiftspolicy. 

Befintliga anställningar

Ni bör informera era medarbetare om verksamhetens personuppgiftspolicy. Det kan till exempel göras genom att de anställda kvitterar att de tagit del av policyn eller de hänvisas att ta del av policyn på ett intranät.

Nya anställningar

Anställningsavtalet bör kompletteras med en bilaga med personuppgiftspolicyn.  

Informera facket

Kom ihåg att även informera facket/facken om den antagna personuppgiftspolicyn.