Kollektivavtal OLD

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund.

Kollektivavtalet reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för dem som arbetar på företaget.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Tanken med ett kollektivavtal är att parterna, det vill säga arbetsgivare och fack, tillsammans kan komma överens om villkor som passar verksamheten. Bland annat kan man anpassa arbetstidsregler och andra lagstadgade bestämmelser så att de passar för just er verksamhet.