Avtalstryck

I samband med att Arbetsgivaralliansen tecknar nya kollektivavtal så publiceras de först och främst på webbplatsen under Avtal & Mallar. Därefter produceras tryckta exemplar och distribueras ut till berörda medlemmar så snart de är klara.

Ifall ni önskar beställa ytterligare exemplar kan ni göra det via länken till vänster.