Avtalstryck för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Här beställer du hur många exemplar din verksamhet behöver av avtalstrycket.

Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal finns alltid publicerade på webben under "Avtal och mallar".

Beställ tryckta avtal

Ange antal samt postadress (ej box om antalet överstiger 5 ex).

Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skicka" för att göra er beställning. 

Beställning av avtalstryck för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Uppgifter om leveransadress
Jag samtycker till att dessa uppgifter registreras i Arbetsgivaralliansens databas för vidare distribution av beställda trycksaker.