Lön och ersättning OLD

Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt. Det är därför viktigt att läsa vad som gäller just din ert avtalsområde.

För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter från medlemmarna. Senaste rapporten hittar ni genom att klicka på rubriken Lönestatistik i vänsterspalten.

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda, ska varje år göra en kartläggning och en analys av arbetstagarnas löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggning är en del av det löpande arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan. Mer information om lönekartläggning finns under Diskriminering.