Bilersättning

Om en anställd gör en tjänsteresa i sin privata bil kan ni som arbetsgivare ge skattefri ersättning enligt Skatteverkets aktuella nivå.

Beskattningsbar förmån

Om du betalar en milersättning utöver den grundnivå Skatteverket uppger är denna del att betrakta som en förmån. Denna del beskattas och du får betala sociala avgifter för förmånen.