Ferielön

Ferielönens storlek räknas ut i tre steg.

Ferielön gäller endast branschavtal Folkhögskola. (§ 9)

Steg 1§ 5 mom 2 p. 1

Fullgjord årsarbetstid

eller
eller
Steg 2§ 5 mom 2 p. 2

Ferielönens storlek

Steg 3§ 5 mom 2 p. 3

Avdrag för tidigare utbetald ferielön