Jour, beredskap och övertid/mertid

Jour

Jour betyder att den anställde står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen, utanför ordinarie heltid arbetstid, för att vid behov gå in i tjänstgöring. Hur jourtid kompenseras framgår av ditt kollektivavtal.

Beredskap

Med beredskap menas att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande i hemmet eller på annan av arbetsgivaren godkänd plats, utanför ordinarie arbetstid.

Ersättning för beredskap regleras i ert kollektivavtal.

Övertid, mertid

Övertid är den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger den anställdes arbetstid. Hur övertid eller mertid kompenseras framgår av ditt kollektivavtal.