Ideella och Idéburna Organisationer

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för Ideella och Idéburna Organisationer med Unionen, Vision, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2020, ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2019.

Löneöversyn för Akademikerförbunden, Vision och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 maj 2019. Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 15 mars 2019, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 september 2019.

Akademikerförbunden och Vision

Lägsta löneutökningsutrymme

Ett utrymme om 2,1 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2019 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Unionen

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme om 2,1 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2019 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta lön

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst 21 481 kronor från den 1 maj 2019. Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individuell löneutveckling

Vid löneöversyn år 2019 garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 220 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Fastighetsanställdas förbund

Löneökning

Löneökningarna ska utgöras av 540 kronor per den 1 maj 2019. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta lön

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år är 23 225 kronor.

  • 20 år: 23 225 kronor
  • 19 år: 18 463 kronor
  • 18 år: 17 510 kronor
  • 17 år: 12 746 kronor
  • 16 år: 11 540 kronor
  • 15 år: 11 794 kronor

Avsättningar till tjänstepension

Överenskommelsen, så kallad Flexpension, bygger på att en del av kollektivavtalets löneutrymme har minskats för att finansiera en kompletterande pensionspremie. Avsättningen för 2019 är 0 kronor.

Här kan du läsa mer om flexpension