Lönerevision för bransch Idrott

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för Idrott med Unionen, Akademikerförbunden, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal.

Avtalet gäller fram till den 31 oktober 2020.

Unionen

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme om 2 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 31 oktober 2019 utgör lägsta löneutökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta lön

Lön för heltidsanställd tjänsteman som har fyllt 21 år ska uppgå till lägst 21 874 kronor från den 1 november 2019. Det finns ingen individgaranti.

Akademikerförbunden

Lägsta löneutökningsutrymme

Ett utrymme om 2 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 31 oktober 2019 utgör lägsta löneutökningsutrymme vid löneöversyn.

Fastighetsansställdas Förbund

Löneökning

Löneökning ska utgöras av 590 kronor från den 1 november 2019.

Lägsta lön

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år är 23 440 kronor.

  • 20 år: 23 225 kronor
  • 19 år: 20 300 kronor
  • 18 år: 19 374 kronor
  • 17 år: 14 745 kronor
  • 16 år: 12 129 kronor

Kommunal

Löneökning

Löneökning ska utgöras av 580 kronor från den 1 november 2019.

Lägsta lön

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år är 22 460 kronor.

  • 20 år: 23 460 kronor
  • 19 år: 20 320 kronor
  • 18 år: 19 394 kronor
  • 17 år: 14 765 kronor
  • 16 år: 13 839 kronor