TRIA Vård och Omsorg

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för kollektivavtalet som gäller för TRIA Vård och Omsorg med Vårdförbundet, Vision, Kommunal, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund.

Avtalet är giltigt fram till 30 april 2020.

Kommunal 

Lägsta löneökningsutrymme

Löneökning ska utgöras av lägst 572 kronor per medlem från den 1 april 2017. Hänsyn har tagits till låglönesatsning. Utrymmet fördelas individuellt.

För undersköterskor, vilket avser en arbetstagare som har ett arbete där befattningen kräver undersköterskeexamen och som utför arbetsuppgifter för en undersköterska, utges ytterligare tillägg med 165 kronor per individ. Undersköterskesatsningen är differentierad och ger inga individgarantier.

Lägsta lön

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 och som har adekvat gymnasieutbildning ska från den 1 oktober 2019 vara 21 908 kr per månad vid heltidsanställning. Saknas adekvat utbildning ska lägsta lön vara 19 772 kr per månad vid heltidsanställning.

Ob-tillägg

Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid.

Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Vision och Akademikerförbunden

Lägsta löneökningsutrymmet

Ett utrymme om 2,3 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 1 april 2019 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. Utrymmet fördelas individuellt.

Lägsta lön

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 och som har adekvat gymnasieutbildning ska från den 1 oktober 2019 vara 21 908 kr per månad vid heltidsanställning. Saknas adekvat utbildning ska lägsta lön vara 19 772 kr per månad vid heltidsanställning.

Ob-tillägg

Ob-tilläggstaket höjs med 2,1 procent från den 1 oktober 2019. Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid.