Lönestatistik

Arbetsgivaralliansen upprättar årligen lönestatistik för respektive bransch.

För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget på våra avtalsområden samlar vi årligen in löneuppgifter från medlemmarna. Senaste lönestatistiken hittar ni nedan.