Obekväm eller förskjuten arbetstid

En arbetstagare som tjänstgör på så kallad obekväm eller förskjuten arbetstid får enligt vissa kollektivavtal ett tillägg på lönen för detta. Läs i ert kollektivavtal vad som gälller.