Restidsersättning

Den anställde kan få restidsersättning i samband med tjänsteresor för den del av restiden som ligger utanför ordinarie arbetstid.

I det enskilda anställningsavtalet kan rätten till restidsersättning vara borttagen.

Rätt till samt beräkning av restidsersättning är reglerat i respektive kollektivavtal.

Traktamente

Vissa kollektivavtal innehåller bestämmelser om traktamenten. Traktamente är en ersättning som du som arbetsgivare kan betala ut när arbetstagaren reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, såsom utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Läs mer om traktamenten på Skatteverkets webbplats.