Provanställning upphör OLD

Före prövotidens utgång

Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning före prövotidens utgång ska Underrättelse om att provanställningen kommer upphöra lämnas till den anställde minst två veckor i förväg och om arbetstagaren är organiserad ska Varsel lämnas till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt. Den anställde och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren.

När anställningen avslutas lämnas också Besked om att provanställningen upphör till den anställde.

Vid prövotidens utgång

En arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska minst två veckor i förväg lämna Underrättelse om att provanställningen kommer upphöra till den anställde, och om arbetstagaren är organiserad, lämna Varsel till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt. Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren. Däremot kan det vara värdefullt för arbetstagaren att inför framtida anställningsrelationer få veta varför provanställningen inte gick över till tillsvidareanställning.

När anställningen avslutas lämnas också Besked om att provanställningen upphör.
Även om underrättelse/varsel inte lämnats upphör anställningen om beskedet överlämnas den sista dagen i provanställningsperioden.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen.
Arbetsgivarens skäl för att avsluta eller avbryta en provanställning kan i princip inte prövas av domstol.

Använd blanketterna som ni hittar nedan.  

Den anställde

Den anställde kan under prövotiden själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan, dock senast vid prövotidens utgång.