Ändrad sysselsättningsgrad

Nedanstående beräkningsmodell används om en arbetstagare haft olika sysselsättningsgrader under året

Det är tre faktorer som kan påverka storleken av en arbetstagares semesterlön. Se i ert kollektivavtal vad som gäller för er verksamhet.

  1. Sysselsättningsgraden under intjänandeåret (heltid eller deltid)
  2. Sysselsättningsgraden vid semestertillfället
  3. Lön när semestern tas ut

Om sysselsättningsgraden ändras under intjänandeåret beräknas ett genomsnitt:

Exempel 1

Har en arbetstagare arbetat 20 tim/vecka under fem månader och 32 tim/vecka under sju månader och om den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda är 40 tim/vecka beräknas den genomsnittliga syssel-sättningsgraden på följande sätt:

5 mån x  0,5  +  7 mån  x  0,8  =  0,675 
            12 månader

Exempel 2

Om ni tillämpar intjänandeår och semesterår sammanfallande kalenderår gäller följande:

När semesteråret är slut beräknas den genomsnittliga månadslönen under året. Semesterlönen beräknas som genomsnittlig månadslön x 4,6 procent per dag plus semestertillägget på 0,8 procent per semesterdag. Kontrollera därefter hur mycket som betalats ut under semesteråret för att konstatera om ett tillägg eller ett avdrag ska ske.

En anställd med rätt till 25 dagars semester arbetar heltid 1 januari till 30 juni med en månadslön på 20.000 kr, under tiden 1 juli till 31 december deltid
75 procent med en månadslön på 15.000 kr.

Den genomsnittliga månadslönen är (6 x 20.000 + 6 x 15.000 kr) = 17.500kr                                                                               12

Semesterlönen beräknas som 17.500 x 5,4 procent (4,6 + 0,8) x 25 dagar = 23.625 kr

Den anställde har tagit ut 25 dagars semester under juli - augusti.
Den erhållna semesterlönen är således:

15.000 kr x 5,4 procent x 25 dagar = 20.250 kr den anställde ska ha ett tillägg på 3.375 kr (23.625 – 20.250 kr).


%
%
%
%
%
%

%