Betald semester

Om semestern är betald eller inte beror på om arbetstagaren har tjänat in sin semesterlön.

Nedanstående beräkningsmodell används om arbetstagaren varit anställd endast viss del av intjänandeåret eller haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande.