Sparade semesterdagar

En anställd som under semesteråret har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar kan spara överskjutande dagar till ett senare semesterår. Detta gäller dock inte om arbetstagaren under samma år tar ut sparad semester. Det är heller inte tillåtet att spara förskottssemester.

Vissa kollektivavtal innehåller avvikande bestämmelser om hur många semesterdagar som kan sparas och kan även i övrigt innehålla avvikelser från vad som beskrivs nedan. 

Uttag av sparad semester

Det är arbetstagaren som bestämmer vilket år den sparade semestern ska tas ut. Arbetstagaren har rätt att få ut den sparade semestern i anslutning till det innevarande årets hela semester om hon eller han tar ut minst fem sparade dagar.

De sparade dagarna måste enligt semesterlagen läggas ut inom fem år från utgången av det år de sparades (vissa kollektivavtal saknar dock sådan tidsbegränsning). 

Rätt att neka

Ni som arbetsgivare har möjlighet att neka arbetstagaren att ta ut sparad semester under ett visst år om särskilda skäl föreligger. Om ni och arbetstagaren tidigare kommit överens om att den sparade semestern skulle tas ut vid ett visst tillfälle, gäller dock en sådan överenskommelse. 

Underrättelse om planerat uttag

Om arbetstagaren vill spara semesterdagar eller ta ut sparade semester-dagar, ska hon eller han underrätta er om detta.

Om arbetstagaren vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till årets semesterledighet, måste hon eller han underrätta er i samband med att denne beslutar om förläggningen av årets huvudsemester. Underrättelse behöver dock inte göras förrän arbetstagaren fått reda på hur många betalda semesterdagar som han eller hon har rätt till.

Önskar arbetstagaren ta ut sparade semesterdagar utan koppling till årets semesterledighet, ska ni underrättas två månader i förväg. 

Semesterlön vid uttag av sparad semester

För månadsavlönade arbetstagare gäller enligt de flesta kollektivaval samma beräkningsregler som vid uttag av ordinarie semesterlön. Detta innebär att arbetstagaren får behålla sin ordinarie månadslön under semestern samt får ett semestertillägg per semesterdag med 0,8 % av månadslönen).