Vid kortare anställning

Rätten till ledighet omfattar även korttidsanställda. När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, kan man dock avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut. Arbetstagaren har då alltid rätt till semesterersättning som inte ska inkluderas i lönen, utan särredovisas.

Om det (innan en anställning har upphört) står klart att en ny anställning kommer att påbörjas hos samma arbetsgivare i nära anslutning till den tidigare, kan arbetstagaren begära att intjänade semesterförmåner förs över till den nya anställningen om semesterersättning inte redan har betalats ut.