Sjukfrånvaro OLD

När en arbetstagare anmäler sig sjuk ska arbetsgivaren betala ut sjuklön enligt sjuklönelagen samt reglerna i kollektivavtalen.

När en arbetstagare anmäler sig sjuk ska arbetsgivaren betala ut sjuklön enligt sjuklönelagen samt reglerna i kollektivavtalen.

I nära anslutning till sjukanmälan är det lämpligt att arbetsgivaren tar kontakt med arbetstagaren. Syftet med kontakten är att visa att arbetstagaren ”behövs” och att ni önskar underlätta en snabb återgång i arbete. Om sjukdiagnosen inte gör det olämpligt bör arbetsgivaren fortsätta hålla kontakten och undersöka möjligheten till arbetsanpassning eller tillfälligt ändrade arbetsuppgifter.

Anmäl till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår mer än 14 dagar. Särskild blankett för sjukanmälan och ytterligare information för er som arbetsgivare finns på  Försäkringskassans webbplats.