Skadligt bruk

På arbetsplatser kan skadligt bruk av alkohol-, narkotika- och läkemedel förekomma. Undersökningar visar bland annat att cirka tio procent av dem som är yrkesverksamma har någon form av alkoholproblem. 

Skadligt bruk skapar problem och kan få svåra konsekvenser i arbetet. Utöver det rent mänskliga lidandet, skadligt bruk leda till olycksfall och andra säkerhetsrisker. Även inom detta område är arbetsgivaren skyldig att arbeta för att minska dessa risker.

Hur upptäcker man ett skadligt bruk?

Det kan vara svårt att upptäcka att någon på arbetsplatsen har skadligt bruk. Tidiga tecken kan vara upprepad sjukfrånvaro, sjunkande prestationsförmåga, ojämn arbetskvalitet, återkommande begäran om förskott på lönen, koncentrationssvårigheter, instabilt humör, återkommande dagen efterbeteende med mera.

Den som är alkohol- eller narkotikapåverkad utgör en risk för sig själv och sin omgivning. Såväl arbetsledning som arbetskamrater bör därför omedelbart reagera på signaler som tyder på att det inte står rätt till.

Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare är tydlig med vilka interna regler och rutiner som gäller, om någon av dina anställda kommer till arbetet och är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska rutinerna omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid skadligt bruk.

Vad kan arbetsledningen göra?

Arbetsledningen har en nyckelroll och det är viktigt att åtgärder sätt in tidigt. 

Detta kan arbetsledningen göra:

  • Uppmärksamma den anställde på vad som inte fungerar i hans eller hennes sätt att sköta jobbet: arbetstider, arbetskvalitet med mera.
  • Informera den anställde att han eller hon riskerar anställningen om inte arbetsuppgifterna sköts på angivet sätt.
  • Vid upprepad frånvaro: anvisa särskild läkare och kräv sjukintyg redan från första sjukdagen. Studera aktuellt kollektivavtal eftersom alla avtal inte innehåller denna möjlighet.
  • Vid misstanke om att arbetstagaren är påverkad och inte fullt arbetsför ska de anställde omedelbart lämna arbetsplatsen.
  • Dagen därpå har chefen samtal med arbetstagaren om det inträffade och vad som kommer att hända framöver.

Se även avsnittet om misskötsamhet via denna länk