Olovlig frånvaro

En anställd är skyldig att meddela arbetsgivaren om han eller hon blir sjuk eller av något annat skäl måste utebli från arbetet.

Uteblir den anställde från arbetet under en inte obetydlig tid utan att arbetsgivaren får veta vad det beror på ska arbetsgivaren försöka ta reda på anledningen till frånvaron. Om efterforskningarna inte ger resultat och den anställde fortfarande inte hörts av kan arbetsgivaren skicka ett brev till senast kända adress med följande innehåll:

"Vi har noterat att du inte varit på arbetet den (datum). Eftersom det gått så lång tid och vi förgäves sökt dig och du heller inte hört av dig, utgår vi ifrån att du sagt upp din anställning hos oss. Om så inte skulle vara fallet ber vi dig att omgående höra av dig till oss.

Hör vi ingenting från dig inom två veckor kommer vi att avsluta din anställning och översända din slutlön."

Om den anställde trots detta inte hör av sig kan arbetsgivaren avsluta anställningen. Någon lön ska inte betalas ut för frånvarotiden. Det ovan skrivna sättet avsluta en anställning är ett alternativ till att arbetsgivaren säger upp på grund av personliga förhållanden.