Annat arbete eller omplacering vid sjukdom

När en anställd varit sjukskriven mellan 91-180 dagar ska Försäkringskassan ta ställning till om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska undersöka vilka möjligheter som finns till omplacering och/eller andra anpassningsåtgärder. Försäkringskassan kan be den anställde om ett utlåtande från arbetsgivaren som visar om det finns någon möjlighet till omplacering.