Checklista vid personliga skäl

Här har vi sammanställt en checklista hur ni går tillväga.  • Prova först omplacering om möjligt finns till skälig sådan.

  • Agera! Dröj inte för länge! Arbetsgivaren får inte enbart åberopa omständigheter som varit kända längre än två månader innan varsel eller underrättelse lämnas.

  • Underrätta den anställde om den planerade uppsägningen minst 14 dagar före. Skriftlig underrättelse rekommenderas.

  • Är den anställde fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt lämna varsel till hens fackförening.

  • Den anställde och facket har rätt att begära överläggning med arbetsgivaren inom en vecka från att varsel eller underrättelse lämnas.

  • Uppsägningen måste ske skriftligt. Beskedes ska överlämnas till den anställde personligen.

  • Den anställde har rätt till uppsägningstid och uppsägningslön.

  • Skriv tjänstgöringsintyg om den anställde begär det.