Omplacering

Innan en uppsägning inleds måste arbetsgivaren, precis som vid uppsägning på grund av arbetsbrist, "om det är skäligt" först pröva möjligheten att omplacera den anställde till annat arbete hos sig.

Vid uppsägning på grund av personliga förhållanden får själva "skälighetsprövningen" en större betydelse. Skyldighet att omplacera föreligger till exempel inte när den anställde gjort sig skyldig till en mycket allvarlig förseelse eller när en eller flera omplaceringar redan gjorts av personen i fråga.

En förutsättning för omplacering är att det finns en ledig befattning hos arbetsgivaren som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för. Jämför med avsnittet Omplacering vid arbetsbrist.