Tvåmånadersregeln

Reagera inom två månader!

Du som arbetsgivare måste reagera på en förseelse genom att lämna underrättelse till den anställde inom två månader. Datumet räknas från den tidpunkt du fått kännedom om den senaste förseelsen som du vill lägga till grund för uppsägningen.

Om inte underrättelsen lämnas inom tvåmånadersfristen kan inte uppsägning med den aktuella förseelsen som utgångspunkt komma ifråga. Om den anställde gör sig skyldig till en ny förseelse gäller en ny tvåmånadersfrist och då kan även de äldre förseelserna tas med i den samlade bedömningen.

Kan förlängas

Tvåmånadersregeln kan förlängas, dels genom överenskommelse med den anställde, dels vid mycket extrema situationer ("synnerliga skäl").

Utgör samarbetsproblem eller annan fortlöpande förseelse grund för uppsägning blir inte tvåmånadersregeln aktuell.