Lönestatistik

För att kunna följa upp resultatet av lönerevisionen och få information om löneläget på våra avtalsområden samlar Arbetsgivaralliansen varje år in löneuppgifter från medlemmarna.

Arbetsgivaralliansens underlag för lönestatistiken utgörs av de uppgifter som våra medlemmar har redovisat till oss. Du redovisar din lönestatistik i september eller mars, beroende på vilken bransch du tillhör. I statistiken ingår både månads- och timavlönade, men inte semesterersättning och ob-ersättning.

För att kunna jämföra löner för ett visst yrke mellan olika branscher, och även olika organisationer, delas alla yrken in i befattningsområden med en unik kod. Till exempel anges Utredningsarbete med 020. Olika befattningar inom respektive område ges ett eget löpnummer, exempelvis 0203.

Lönesök 

Lönesök är en portal där du på ett smidigt sätt kan söka fram de löneuppgifter du behöver. Du kan filtrera efter både månads- eller timavlönade, efter hela riket eller uppdelat per region. Klicka på länken nedan för att komma dit.

>> Länk till lönesök med lönestatistik

 

Lönestatistik Högskola

Lönestatistiken för avtalsområde Högskola hittar du under Relaterad information.

Relaterad information