ITP-planen avdelning 1

ITP 1 gäller för anställda tjänstemän födda 1979 eller senare. Det finns undantag där ITP 1 gäller för samtliga. Det är Collectum som hanterar ITP.

Från första anställningsdagen ska du rapportera alla som omfattas av denna pension, och är över 18 år, till Collectum. Det gäller oavsett vilken anställningsform de har eller hur mycket de jobbar. Tänk också på att löpande rapportera nya medarbetare till Collectum så att de får rätt nivå på sin tjänstepension.

Hos Avtalat.sekan du och dina medarbetare få mer information om ITP och övriga kollektivavtalade försäkringsskydd.

Avtalat har också en utmärkt rådgivningstjänst, där alla som har ITP kan få en personlig genomgång och rådgivning om sin pension och sitt kollektivavtalade försäkringsskydd. Tjänsten är gratis för dina anställda. 

Premier ITP 1 för 2022 

ITP ålderspension

För anställda från 25 år (ANNAN ÅLDER HÄR, VARFÖR??) betalar du en premie som motsvarar: 

  • 4,5 % upp till 44 375* kr/mån
  • 30 % över 44 375* kr/mån

(* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp)

Flexpension (deltidspensionspremie)

Här gäller speciella regler beroende på vilket kollektivavtal som er verksamhet omfattas av, ta kontakt med din rådgivare (LÄNK). 

ITP sjukpension

Du betalar en premie för alla anställda som motsvarar:

  • 0,025 % upp till 30 188 kr/mån*
  • 0,127 % mellan 30 188* och 177 500 kr/mån**

(* motsvarar 7,5 prisbasbelopp)
(** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp)

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen innebär att du betalar lägre eller inga premier alls när en anställd är sjukskriven (eller föräldraledig inom ITP 1).

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar:

  • 0,099 % upp till 44 375 kr/mån* 
  • 0,738 % över 44 375 kr/mån**

(* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp)
(** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp)