ITP-planen avdelning 2

Normalt är det personer födda före 1979 som omfattas av ITP 2. Pensionen är förmånsbestämd med en individuell premie.

HosAvtalat.sekan du och dina medarbetare få mer information om ITP och övriga kollektivavtalade försäkringsskydd.

Avtalat har också en utmärkt rådgivningstjänst, där alla som har ITP kan få en personlig genomgång och rådgivning om sin pension och sitt kollektivavtalade försäkringsskydd. Tjänsten är gratis för dina anställda. 

Premier ITP 2 för 2022 

ITP ålderspension

Pensionen är förmånsbestämd med en individuell premie. Det är flera faktorer som påverkar storleken på premien som bland annat lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbeloppets förändringar.

På Collectums webbplats får du hjälp med att räkna ut kostnaden.

Där får du också bra information om vad som är skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension.

ITPK kompletterande ålderspension

ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Premien motsvarar 2 % av lönen. 

ITP sjukpension

Du betalar en lönebaserad premie som motsvarar:

  • 0,025 % upp till 30 188 kr/mån* 
  • 0,127 % mellan 30 188* och 177 500 kr/mån** 

(* motsvarar 7,5 prisbasbelopp)
(** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp)

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring innebär att du betalar lägre, eller inga premier alls, när en anställd t.ex. är sjukskriven.

Du betalar en lönebaserad premie som motsvarar:

  • 0,196 % upp till 532 500 kr/år*
  • 1,842 % mellan 532 500* och 2 130 000 kr/år** 

(* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp)
(** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp)

För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,048 % inom detta intervall för ITPK. Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.

Utjämningspremie

0,50 % finansierar premiemaximering i ITP 2. Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala utjämningspremien.  

ITP familjepension

Tjänstemän som har ITP 2 och som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år, har en särskild familjepension till efterlevande i sin ITP. Som arbetsgivare betalar du en premie för detta. Mer om premier för ITP hos Collectum.se.