Athene Arbetsgivarservice AB

Vi är Athene Arbetsgivarservice AB

Servicebolaget ägs gemensamt av Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen och har hand om de båda organisationernas anställda, administration och tekniska plattformar. Det är hit du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturering. Servicebolaget har funnits sedan 1 januari 2012.

Länk till årsredovisning 2015

Kontakt - Fakturering

E-post
ekonomi@kfo.se
Telefon
Dir. 08-545 912 09
Växel 08-702 54 00
Adress
Athene Arbetsgivarservice AB
Box 16355
103 26 Stockholm
Org. nr
556454-0978

Kontakt - VD

Namn
Hans-Göran Elo
E-post
hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se
Telefon
Dir. 08-545 912 12
Växel 08-545 912 00
KFOs logotyp

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina cirka 4 000 medlemsföretag, som tillsammans har 105 000 anställda, Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. KFO ger service till företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden och har stöttat arbetsgivare sedan 1943.

Till KFOs webbplats
Arbetsgivaralliansen logotyp

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Medlemmar får råd och stöd i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaralliansen har cirka 3 100 medlemmar, med omkring 25 000 anställda

Till Arbetsgivarallisansens webbplats