Vad kostar det?

Arbetsgivaralliansens medlems- och serviceavgifter bygger på årslönesumma och antal anställda.

Serviceavgift 

Serviceavgiften till Arbetsgivaralliansen är 0,37 procent av bruttolönesumman för samtliga anställda plus moms. Medlemmar med en lönesumma överstigande 5 mkr får en successiv reduktion för lönedelar härutöver.

Minimiserviceavgiften 2020 är 5% av prisbasbeloppet dvs 2 365 kronor plus moms. Till serviceavgiften tillkommer medlemsavgift enligt nedan. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Arbetsgivaralliansen är 3,7 procent av prisbasbeloppet vilket motsvarar 1 750 kronor per år och medlem för 2020.  
På medlemsavgiften betalas ingen moms.

Avgiftsberäkning

Här nedan finns en beräknare som snabbt räknar ut vad medlemssavgiften respektive serviceavgiften blir för just er organisation.

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?