Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som kan tecknas av Arbetsgivaralliansens medlemmar.

Den omfattar bl.a. avbrott i verksamheten, förmögenhetsbrott, styrelseansvar, egendom och rättsskydd.
En bra omfattning till en låg premie med låg självrisk. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedlare och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedlare
på telefon 08-700 51 70 eller e-post på info@allians.com

www.allians.com

Organisationsförsäkring