Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen är en trygg försäkring för anställda och deras familjemedlemmar.

Försäkringen omfattar bl.a. privat sjukhusvård, cancervård, hemhjälp och missbruksavvänjning. Den gäller i hela Norden och Tyskland och inkluderar sjukvårdsservice dygnet runt - året runt, ett vårdnät med ca 100 kliniker och 1600 specialister. Försäkringsgivare är White Label Care.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedlare och det är till dem du vänder dig vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedlare
på telefon 08-700 51 70 eller e-post på info@allians.com

www.allians.com

Sjukvårdsförsäkring