Förnyad arbetsrätt

Under 2022 sammanfaller flera stora ändringar i svensk arbetsrätt. Bland annat uppdateras Lagen om anställningsskydd (LAS), arbetsmarknadens parter enas om ett nytt huvudavtal och ett helt nytt statligt studiestöd införs inom ramarna för den så kallade Trygghetsöverenskommelsen. Ändringarna börjar tillämpas 1 oktober 2022.

Vad är nya LAS?

Det som på senare tid fått namnet "Trygghetsöverenskommelsen” är förenklat en reform där staten och arbetsmarknadens parter enats kring förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ett nytt huvudavtal mellan PTK, Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall kompletterar LAS. För att väga upp det faktum att det blir enklare att säga upp anställda och frångå turordningsregler så har även ett nytt kompetens- och omställningsstöd införts, som förenklar studier även som anställd. Stödet finansieras i huvudsak av staten och är tänkt att stärka individens anställningsbarhet.

Alla delar hänger ihop

Syftet har varit att ta ett helhetsgrepp för att skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det som är unikt är att delar av förhandlingslösningen mellan arbetsmarknadens parter blivit lag. Huvudavtalet, nya LAS och Trygghetsöverenskommelsen hänger därför ihop som ett paket och det ena gäller inte utan det andra. Resultatet kan man säga är en stärkt ”svensk modell” som är nära knuten till lagstiftningen och där det lönar sig för arbetsgivare att ha kollektivavtal och för individen att vara med i facket.

>> Se en bild över hur olika delar kompletterar varandra

Tryggare arbetsgivare med eget huvudavtal

En stor nyhet är att Arbetsgivaralliansen för första gången skrivit ett eget huvudavtal med PTK och Svensk Scenkonst för alla tjänstemän hos våra medlemmar. Under sommaren hoppas vi även få klart huvudavtal med berörda LO-anslutna förbund. Efter Svenskt Näringsliv är vi den första stora arbetsgivarorganisation som tecknar ett eget huvudavtal. En av anledningarna är att ni är anslutna till vår helt egna omställningsorganisation (Trygghetsrådet TRS) med lösningar anpassade bara för våra medlemmar. Det innebär att ni som arbetsgivare kan erbjuda era anställda kompetensutveckling och trygga skyddsnät vid omställning och kompetensutveckling. En förutsättning för att individer som omfattas av kollektivavtal ska få det nya statliga studiestödet är också att arbetsgivaren är ansluten till en omställningsorganisation.

1 oktober är det viktigaste datumet

Förändringarna i LAS formaliseras den 30 juni och Arbetsgivaralliansens huvudavtal skrivs under 27 juni MEN båda börjar tillämpas först den 1 oktober 2022. Det datum som är viktigast att komma ihåg är därför 1  oktober, då ändringarna ska börja tillämpas.

OBS! Tillhör ni en verksamhet inom Arbetsgivaralliansen som tillämpar kollektivavtal med särskilda anställningsformer och konverteringsregler för övergång till tillsvidaretjänst? Då fortsätter dessa att gälla under kollektivavtalets löptid. Det gäller Idrott, Ideella & Idéburna organisationer samt Upplevelse & Kultur. Därför är det viktigt att läsa i kollektivavtalet vad som gäller din verksamhet avseende anställningsform och konverteringsregel.

Datum och händelser:

  • 22 juni 2022: Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO skrivs under.
  • 27 juni 2022: Arbetsgivaralliansens huvudavtal med PTK och Svensk Scenkonst skrivs under.
  • 30 juni 2022: Förändringarna i LAS träder i kraft (men börjar inte gälla förrän 1 okt).
  • 1 oktober 2022: Nya LAS och huvudavtal börjar tillämpas. Individer kan börja söka det nya, statliga studiestödet.

>> Här läser du om viktiga förändringar i LAS
>> Här läser du om Arbetsgivaralliansens nya huvudavtal
>> Här läser du om det nya statliga studiestödet

Det här händer redan 29 juni 2022

Parallellt med processen som pågått i Sverige så införs förändringar i EU:s Arbetsvillkorsdirektiv redan 29 juni 2022. De förändringarna har inget att göra med de andra förändringar som görs i svensk arbetsrätt, utan implementeras i befintliga LAS redan 29 juni 2022 och gäller alla arbetsgivare. Här läser du mer om det nya direktivet, som innebär en ökad informationsplikt vid nyanställningar för dig som arbetsgivare.