Arbetsgivaralliansen i Almedalen

Under Almedalsveckan 2016 arrangerar Arbetsgivaralliansen egna seminarier och medverkar vid ett flertal andras aktiviteter. Väl mött på Gotland!

Måndag den 4 juli

Bäst eller sämst i klassen? Om psykosocialt arbetsmiljöarbete i ideell sektor

En god psykosocial arbetsmiljö är viktigt. En medarbetare som mår bra och trivs både arbetar bättre och är en bättre arbetskamrat. Hur ser det ut i ideell sektor? Är medarbetarna nöjda med sin arbetsmiljö? Vad är arbetsgivares och medarbetares rättigheter/skyldigheter för arbetsplatsens arbetsmiljö?

Arrangeras tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO och IDEA.

Tid: Kl. 13:00 - 14:00 
Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Läs mer om evenemanget

Tisdag den 5 juli

Mångfald 2.0 – kartan förändras – ett uppgraderat sätt att se på mångfald

Vi behöver förändra vårt sätt att jobba med mångfaldsfrågor. Men hur gör vi det? Och vilket ansvar har dagens arbetsgivare att skapa ett inkluderande samhälle?

Arrangeras tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, KFS, Fastigo, Svensk Scenskonst och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 

Läs mer om evenemanget