Årsuppgiftsinsamling

Snart dags att lämna årsuppgifter.

Årsuppgiftsinsamling öppnar den 15 februari. Uppgifterna lämnas här på webbplatsen och det är den som är angiven som kontaktperson hos er som har möjlighet att nå dessa sidor.