Höjt tak i sjukförsäkringen från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018

Riksdagen har beslutat att höja det så kallade taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas av lagändringen är bland annat sjukpenning.

Mot bakgrund av lagändringen är kollektivavtalsparterna för Arbetsgivaralliansens alla avtal ense om att 7,5 byts ut mot 8,0 i respektive branschs kollektivavtal. Parterna är ense om att ändringen träder i kraft från och med den 1 juli 2018.