Rapport om kapital- och finansieringsbehov

Den 21 juni presenteras en ny rapport om kapital- och finansieringsbehov för nystart och expansion av idéburen välfärd.

Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson, forskare vid SCORE (Stockholms universitet och Handelshögskolan), har på uppdrag av Arbetsgivaralliansen, KFO, Famna, FSO Fria förskolor och Idéburen skola undersökt finansieringsbehov och tillväxtfrågor hos idéburna aktörer inom välfärden, det vill säga inom skolor, förskolor, vård och social omsorg. 

Rapporten redovisas och överlämnas samtidigt till Välfärdsutredningens kansli.

Tid: Den 21 juni kl. 15 – 16.30.
Plats: Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9.

Anmälan

Anmäl dig till info@famna.org senast den 20 juni. Skriv ”21-juni-träff” i ämnesraden. 

Välkommen!