Lämna årsuppgifter 2018

Vi har förlängt insamlingstiden för årsuppgiftsinsamlingen till den 4 mars.

Arbetsgivaralliansen samlar årligen in uppgifter om antal anställda och sammanlagd årslönesumma. Årsuppgiftsinsamlingen ligger till grund för beräkningen av er medlems- och serviceavgift. Uppgifter kan lämnas till och med 28 februari 2018. OBS! Det är inte samma uppgifter som ni lämnar i lönestatistikinsamling. 

Vilka uppgifter gäller det?

Antal personer anställda under 2017.
Uppge alla tillsvidare- som visstidsanställda som omfattas av branschavtalet och som haft en anställning som omfattat minst tre månader eller fortlöpande minst åtta timmar per vecka. 

2017 års sammanlagda bruttolönesumma
Samtliga ersättningar och förmåner för såväl tillsvidare- som visstidsanställda som omfattas av branschavtalet ska tas med om anställningen har omfattat minst tre månader eller åtta timmar per vecka. Beloppet ska förutom lön inkludera värdet av fri kost, bostad och bilförmån och anges i hela kronor. Även den totala lönesumman för anställda med lönebidrag ska tas med. Lönesumman är den som har ni lämnat på kontrolluppgiften till Skatteverket för de anställda, ej arvoderade.

Var ska uppgifterna lämnas?

Årsupppgifterna lämnas via Arbetsgivaralliansens webbplats. Den som är angiven kontaktperson och som har administratörsrättigheter för organisationen kan lämna uppgifter.

1. Logga in på den här webbplatsen och klicka därefter på Mina sidor högst upp till höger.

2. Då öppnas inloggningspanelen där länken ”Lämna årsuppgifter” finns. Om du inte ser någon länk, så har du inte administratörsrättigheter. Klicka då istället på länken "Se verksamhetens användare" för att ta reda på vem som är angiven kontaktperson i er verksamhet.

Om du som administratör endast ser länken Historik årsuppgifter ska er verksamhet lämna uppgifter senare. 

 

         

Rapportera för fler verksamheter

Om du är registrerad för flera verksamheter kan du rapportera in årsuppgifter för alla dessa. Du kan växla mellan verksamheterna i inloggningspanelen.

Kontrollera organisationens e-postadress

Arbetsgivaralliansen skickar all viktig arbetsgivarinformation per e-post. Därför ber vi dig kontrollera verksamhetens e-postadress vid årsuppgiftsinlämningen. Stämmer uppgifterna kan du gå vidare. Annars rättar du e-postadressen och klickar på "Uppdatera".

OBS! Det är inte din personliga e-postadress vi söker, utan den e-postadress som i första hand ska användas för att kontakta er organisation.

Vad händer om inte årsuppgifterna lämnas i tid?

Om ni inte lämnar aktuella årsuppgifter så görs en automatisk uppräkning av medlems- och serviceavgiften. Det kan innebära en högre avgift för er som medlem. 

Vad händer om organisationen inte längre har någon anställd eller verksamhet?

Om organisationen inte längre har någon anställd eller verksamhet och därför vill gå ur Arbetsgivaralliansen, ska ni snarast skicka in en uppsägning där det framgår från vilket datum som verksamheten upphört. Är ni inte längre arbetsgivare kan medlemskapet upphöra direkt.

Jag har glömt mitt lösenord till webben

Klicka på Logga in och därefter "Glömt lösenord". Då skickas en återställningslänk till din e-post så att du kan välja ett nytt lösenord.

Behöver du hjälp med att få inloggningsuppgifter kontakta support@arbetsgivaralliansen.se eller ring vår webbsupport på tfn.
08-545 912 00.

Frågor kring årsuppgiftsinsamlingen

Har du frågor kring årsuppgiftsinsamlingen, kontakta webbsupporten på support@arbetsgivaralliansen.se eller via tfn. 08-545 912 00.