Viktigt att lämna lönestatistik

Just nu pågår statistikinsamlingen för 2019 års lönestatistik för branschavtalen; Ideella och Idéburna Organisationer, Vård och Omsorg, Skola/Utbildning, Folkhögskolor, Högskolor samt TRIAs avtal. Det är av största vikt att statistikinsamlingen fungerar och prioriteras av Arbetsgivaralliansens medlemmar och vi är mycket tacksamma över den tid som läggs ned på att knappa in underlaget till lönestatistiken.

Arbetsgivaralliansens lönestatistik är en efterfrågad och uppskattad service. Lönestatistiken används vid nyanställningar, lönerevisioner och vid samtal om lön med anställd. De statistikuppgifter som lönestatistiken bygger på, kommer helt från Arbetsgivaralliansens medlemmar. Det görs en statistikinsamling på våren, för de branscher som reviderade lönen under hösten året innan och en insamling på hösten, för de branscher som reviderade lönen under våren samma år. Utan den lönestatistik som samlas in skulle vi inte kunna sammanställa och redovisa någon lönestatistik. Ju fler som lämnar in statistikunderlag desto bättre lönestatistik. Större underlag ger stabilare och bredare lönestatistik.

Statistiken viktig för nya branschavtalen

2020 är ett avtalsår. Det innebär att Arbetsgivaralliansens branschkommittéer tillsammans med branschansvarig förhandlare kommer att förhandla fram nya branschavtal. För att kunna göra det, behövs statistik om bland annat det tidigare avtalets löneökningsnivåer. Utan den lönestatistik som samlats in, skulle vi inte få de svar som behövs för att kunna träffa realistiska och ansvarstagande branschavtal.

Säker insamling av personuppgifter

Att samla in lönestatistik innebär att samla in och bearbeta mycket känsliga personuppgifter. Det kräver i sin tur ett GDPR säkrat förfarande. Arbetsgivaralliansen använder sig av Statisticon, för insamling, bearbetning samt redovisning av lönestatistiken. Vi har sinsemellan upprättat ett GDPR avtal. Vi försöker nu med hjälp av Statisticon att hitta GDPR säkra sätt att tekniskt utveckla insamlingen så att den som lämnar in statistikuppgifter, ska kunna få tillgång till dessa även vid nästa års insamling. Vi vet att många av Arbetsgivaralliansens medlemmar önskar en sådan rutin, men hittills har GDPR satt stopp.

Sök lönestatistik direkt på webben

De statistikbroschyrer som tidigare redovisade lönestatistiken finns inte kvar. Tillsammans med Statisticon har Arbetsgivaralliansen i stället tagit fram en sökbar, webbaserad statistik, som du hittar under Rådgivning. Alla branschavtal utom Upplevelse och Kultur, där vi inte samlar in någon lönestatistik, är sökbar, för alla medlemmar.